Hjälp, jag vill bli med valp

Att bilda familj kräver planering, och lite tur. Även inom djurvärlden kan det krävas planering, för att tiken ska paras – och bli med valpar – vid bästa möjliga tillfälle i löpcykeln.

 

Det finns flera kliniska tecken som kan ge ledtrådar att tidpunkten närmar sig: som tikens beteende i närheten av en hane (de både ställer upp sig och parar andra tikar också om de får chansen), vulvan som sväller, och flytningar, det vil säga att hon synligt löper. För att ta reda på när den bästa tiden för parning är kan ett blodprov visa tikens nivå av hormonet progesteron. På så sätt kan man som djurägare räkna ut när det är bäst tid för tiken att träffa en lämplig hane.

 

Först och främst behöver både hane och tik

   • vara friska
   • vara i lämplig ålder för parning och avel, tiken (tik) måste ha utvecklats färdigt, och både hane och tik bör vara så pass gamla att deras temperament har kunnat utvärderas ordentligt.
   • vara fria från ärftliga sjukdomar
   • ha gott temperament

 

En tik måste

   • vara minst 18 månader.
   • kunna föda på ett naturligt sätt
   • vila i minst 12 månader om hon har fått två kullar inom en 12 månaders period. Enda undantaget är om en veterinär bedömer att en kortare vila är acceptabel.

 

Du får heller inte avla på hundar som

   • är överdrivet rädda eller aggressiva
   • inte kan föröka sig på ett naturligt sätt.

 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida samt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter. Svenska kennelklubben har ytterligare regler för avel.

 

Blodprovet tas i en ven, oftast i ett framben, som sedan analyseras av vår biomedicinska analytiker i vårt laboratorium. Man får då fram ett värde mellan 0 och 95 mmol där allt över 3 innebär att det finns en möjlighet att det blir valpar vid parning. Ligger progesteronvärdet mellan 30–80 mmol säger man generellt att det är optimal tid för parning, dock kan det variera mellan individer. Men, det finns ett men: Precis som med människor är ingenting garanterat, även här beror ett lyckat hundmöte på individerna. Ibland tackar tiken nej till hanen som presenteras för henne så det kan alltid vara bra att ha ytterligare en passande hane i åtanke när det väl är dags.

 

Provtagningen bokas oftast in på förmiddagen så att labbet kan analysera provet så snart som möjligt så att svar kan ges under eftermiddagen.