Röntgen ska rädda hundar från onödigt lidande

Castor ligger på rygg på röntgenbordet. Matte håller Castors framtassar och sköterskan i hans baktassar. Sköterskan vinklar Castors höftben inåt, sträcker ut, och “skjuter av”. På röntgenbilden framträder ben, höftkulor, leder. Castor har precis HD-röntgats.

 

Ja, så kan det går till när hundar röntgas för höftledsdysplasi, eller HD som det också kallas.
Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling av hundens höftleder och är ganska vanlig hos vissa hundraser, och kan leda till mycket smärta och lidande för hunden i slutändan. Smärtan kommer från osteoartrit, i form av inflammationer och, över tid, även benpålagringar som till slut kan deformera hela höftleden. Höftleden och dess stabilitet är beroende av muskler, ligament, brosk och skelettdelar runt om och i leden och en subluxation av lårbenshuvudet, eller en så kallad “slapp led”, är central i utvecklande av osteoartrit. Hur slapp en led är hos en ung hund påverkar hur stor risken är för att utveckla benpålagringar som vuxen.

Ingen röntgenbild kan dock visa om en hund är påverkad av sin HD eller inte. En del individer är exempelvis väldigt halta, men ändå visar tecken på smärta på andra sätt, trots att röntgenbilden endast visar små tecken på HD, och det finns de individer som har kraftig HD men som inte har några symtom alls, så för att få svaret om hunden har ont eller inte behövs en veterinärundersökning.

För de hundar som ändå har besvär av sin höftledsdysplasi och visar tecken på smärta finns hjälp att få i form av antiinflammatoriska läkemedel samt fysioterapi för att stärka leder och muskler. Hundar som motionerar eller jobbar hårt kan även behöva dra ned på den fysiska aktiviteten för att inte överanstränga känsliga leder, och överviktiga hundar kan behöva gå ned i vikt för att minska belastningen på lederna.

För att minska risken för att hundar ska drabbas av HD har man hos Svenska kennelklubben ett genetiskt hälsoprogram då höftledsdysplasi är något som går i arv. Därför röntgas hundar runt om på veterinärkliniker och djursjukhus för att sedan registrera reslutatet hos SKK. Visar röntgenresultatet att hunden riskerar att utveckla höftledsdysplasi graderas höfterna därefter då även hundens valpar, eller dess egna kullsyskons valpar, riskerar drabbas av HD i framtiden. Graderingen av lederna är uppdelade i fem kategorier:

 

   • A normala höftleder grad A
   • B normala höftleder grad B
   • C lindrig dysplasi
   • D måttlig dysplasi
   • E höggradig dysplasi

 

(Källa: SKK)

Dessa är fastställda av Fédération cynologique internationale (FCI) som är det internationella kennelfederationen.

Hundar som anses ha dåliga höfter rekommenderas att inte användas i avel, och i flera raser är det heller inte tillåtet. Mer information om just din hunds ras kan finnas i rasens avelsstrategi, och av [SKK:s registreringsregler] går att läsa vad som krävs av föräldradjuren om du önskar registrera din kull.

SKK:s centrala bedömning är tänkt att fungera som garant i det genetiska hälsoprogrammet då det ska minska risken för höftledsdysplasi hos hund i framtiden. För att resultatet av SKK:s avläsning ska bli officiellt måste hunden vara id-märkt och minst 12 månader gammal, bland de större raserna måste de vara minst 18 månader gamla, detta för att säkerställa att hundens skelett har vuxit klart. De storvuxna raserna är:

 

   • bullmastiff
   • dogue de bordeaux
   • grand danois
   • leonberger
   • maremmano abruzzese
   • mastiff
   • mastino napoletano
   • newfoundlandshund
   • landseer
   • pyrenéerhund
   • sanktbernhardshund

 

(Källa: SKK)

 

För att hunden ska slappna av, och då inte bara psykiskt utan även muskulärt, ska alla hundar som röntgas för HD vara sederade. En “slapp led” kan nämligen döljas om musklerna inte är tillräckligt avslappnade. På så sätt kan hunden placeras i rätt position för att bilderna ska ge en sanningsenlig bild av ledernas och skelettets utseende.

Även kliniska fall av HD, alltså fall som upptäcks av veterinär vid andra undersökningar och inte vid en officiellt HD-röntgen, kan med fördel rapporteras in till Svenska kennelklubben, eftersom all information är bra information, då de ses som värdefulla upplysningar för hälsoprogrammet.

(Källa: SKK)

 

Inför HD-/ED-röntgen hos veterinär

   • Boka avläsning av röntgenbilderna hos SKK innan du bokar tid för röntgen hos veterinären.
   • Avsätt tillräckligt med tid (beroende på hur lugn eller stressad hunden är tar undersökningen olika lång tid för olika individer).
   • Hunden ska vara fastad – ingen mat efter midnatt men vatten går bra, då det är obligatoriskt att sedera hunden inför undersökningen.
   • Ta med registreringsbevis.

 

Beställ avläsning hos SKK

SKK:s registreringsregler

Läs mer: ED-röntgen